ติดต่อเรา (+66) 2-707-3050 | office@myboxgroup.com

บทความ -> พาเลทไม้ -> เตรียมตัวให้พร้อม! สำหรับการฝัง RFID ไว้ในพาเลทไม้

เตรียมตัวให้พร้อม! สำหรับการฝัง RFID ไว้ในพาเลทไม้

Posted by Admin in MYBOX Group | published on 03 Dec 2014

ในแวดวง IT นั้น เทคโนโลยี RFID ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ถูกพูดถึง หลายๆฝ่ายทั้งในแวดวงอุตสาหกรรมหรือโลจิสติกมีการพัฒนาระบบต่างๆและนำระบบ RFID มาประยุกต์ใช้ ซึ่งในบทความนี้ ผมจะขอหยิบยกประเด็นและประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับการนำระบบ RFID มาใช้ในคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้ามาพูดถึง

ลองจินตนาการดูนะครับ ว่าคุณอยู่ในคลังสินค้าที่มีพาเลทอยู่กว่าพันอัน ซึ่งถูกเคลื่อนที่ย้ายไปย้ายมา เช่น การรับสินค้าจาก supplier หรือการส่งสินค้าให้กับลูกค้าของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น พาเลทที่ใช้ในการวางสินค้าของคุณนั้น ยังมีรูปร่างคล้ายกันอีก ดังนั้นเป็นเรื่องยากมากที่คุณจะสามารถบอกความแตกต่างระหว่างพาเลทแต่ละอันได้ ซึ่งสาเหตุนี้เองที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีก เช่น

  • การส่งสินค้าผิดที่
  • สินค้าหมดอายุอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการแบบ FIFO
  • เสียเวลาเกินควรสำหรับการจัด Tag label ให้สามารถอ่านได้สะดวก
  • เปลืองแรงงานสำหรับเช็คจำนวน, ค้นหา หรือติดตามพาเลทที่หายไป
  • สินค้าเสียหาย โดยมีสาเหตุมาจากพาเลทชำรุด เนื่องจากไม่สามารถบอกได้ว่าพาเลทถูกใช้มาเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้ว

ซึ่งสาเหตุเหล่านี้เอง ทำให้คุณต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้น, สูญเสียแรงงานเกินความจำเป็น, ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น หรือแม้กระทั่งขาดความน่าเชื่อถือจากลูกค้าของคุณ

การพัฒนาระบบตรวจสอบและติดตามพาเลทด้วย RFID เกิดขึ้นมา เพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป เทคโนโลยี RFID ในพาเลท เริ่มถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก โดยการฝัง RFID Tag ไว้ในตัวพาเลทซึ่งทำให้สามารถระบุเอกลักษณ์ของตัวพาเลทนั้นๆได้ ซึ่งครอบคลุมถึงการเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้ในตัวพาเลท เช่น

  • ข้อมูลสินค้าที่ถูกวางอยู่บนตัวพาเลท
  • เงื่อนไขและปัจจัยต่างๆของที่เก็บสินค้า, สถานที่จัดส่ง, จำนวนที่จัดส่ง, วันเดือนปีที่จัดส่ง
  • วันที่ผลิตหรือวันหมดอายุ
  • จำนวนพาเลทคงเหลือในคลังสินค้า

สำหรับการเก็บข้อมูลและการอ่านข้อมูลนั้น เราสามารถใช้เครื่อง RFID Reader/Writer และ Antenna ในการทำรายการต่างๆได้ โดยสามารถทำงานร่วมกับระบบ ERP ของบริษัทได้

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ว่าเทคโนโลยี RFID จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบ Barcode แต่เนื่องจากต้นทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ Reader/Writer และ Tag ในตัวพาเลทยังมีราคาสูง จึงทำให้ระบบ RFID จึงยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก จากนี้ไปเราก็คงต้องเตรียมพร้อมและรอจนถึงวันที่เทคโนโลยี RFID ถูกพัฒนาจนทำให้ราคาอุปกรณ์ต่างๆลดลงมาถึงจุดที่คุ้มค่ากับการลงทุนฝัง RFID ไว้ในพาเลทไม้จำนวนมากๆ

Credit: i3s-solutions