ติดต่อเรา (+66) 2-707-3050 | office@myboxgroup.com

ติดต่อสอบถาม

เรายินดีให้คำปรึกษาด้านการออกแบบพาเลทไม้คุณภาพมาตรฐานการส่งออกให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า

MyBox Group
999/10 หมู่ 11 ต.คลองด่าน
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550

โทรศัพท์: +66 (0)2-707-3050
โทรสาร: +66 (0)2-707-3040
อีเมล: office@myboxgroup.com