ติดต่อเรา (+66) 2-707-3050 | office@myboxgroup.com

บทความ -> พาเลทไม้ -> ตรา IPPC และมาตรการ ISPM15 คืออะไรนะ?

ตรา IPPC และมาตรการ ISPM15 คืออะไรนะ?

Posted by Admin in MYBOX Group | published on 22 Nov 2014

สำหรับใครที่คิดจะเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายหรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แอดมินอยากให้คำแนะนำว่า คุณควรตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของคุณนั้น ทำมาจากไม้หรือไม่ เพราะการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออกต้องอยู่ภายใต้มาตรการสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศ ฉบับที่ 15 หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ISPM15 (International Standard for Phytosamitary Measure No.15)

โดยมาตรการดังกล่าว มีใจความสำคัญคือ ก่อนการใช้บรรจุภัณฑ์ไม้ใดๆเพื่อส่งสินค้าออกระหว่างประเทศนั้น ต้องได้รับการกำจัดศัตรูพืชก่อน และต้องมีใบรับรอง รวมถึงตราเครื่องหมาย IPPC ประทับบนวัสดุบรรจุภัณฑ์ เพื่อรับรองการกำจัดศัตรูพืช ซึ่งในประเทศไทย ทางกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ควบคุมดูแล และขึ้นทะเบียนผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ที่สามารถออกใบรับรองและประทับตรา IPPC ดังกล่าว

วิธีการกำจัดศัตรูพืชตามมาตรฐาน IPPC นั้น แบ่งออกเป็น 2 วิธี หลักๆคือ

  1. การอบความร้อน (Heat treatment) ต้องใช้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที ซึ่งวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ผ่านกระบวนการนี้ จะถูกประทับตรา IPPC โดยใช้อักษรย่อว่า HT
  2. การรมยา (Chemical fumigation) ต้องผ่านการรมด้วย Methyl bromide อัตรา 48 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็นเวลาอย่างน้อย 16 ชั่วโมง ซึ่งวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ผ่านกระบวนการนี้ จะถูกประทับตรา IPPC โดยใช้อักษรย่อว่า MB อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2010 มีประกาศระงับการใช้การรมยาด้วย Methyl bromide ในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) เนื่องจากมีผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศของโลก

รู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืมหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับกฎเหล่านี้กันนะครับ เพราะหากสินค้าของคุณส่งออกไปถึงปลายทางแล้ว แต่ว่าไม่มีตรา IPPC รับรอง สินค้าของคุณอาจถูกส่งคืนกลับประเทศได้ครับ

ตรา IPPC