ติดต่อเรา (+66) 2-707-3050 | office@myboxgroup.com

รายละเอียดสินค้า

พาเลทแบบขาคาน มีปีก

นิยมใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ที่มีบรรจุภัณฑ์ประเภทถัง 200 ลิตร ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับจุด CG ของถัง

หมายเหตุ

  • ก่อนการจัดส่ง พาเลทไม้ทุกตัวของบริษัท ผ่านการ อบความร้อน (Heat Treatment) พร้อมประทับตรา IPPC ตามมาตรฐาน ISPM No.15
  • ขนาดและสเปคของพาเลท สามารถปรับเปลี่ยนและสั่งผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า

รูปภาพเพิ่มเติม