ติดต่อเรา (+66) 2-707-3050 | office@myboxgroup.com

รายละเอียดสินค้า

พาเลทไม้แบบ CP1

พาเลทไม้แบบ CP1 มีขนาดมาตรฐานคือ 1000×1200x138 mm. นิยมนำมาวาง กระสอบ (Sack), กล่องทรงลูกบาศก์ และ Big Bag สามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 1200 กิโลกรัม

หมายเหตุ

  • ก่อนการจัดส่ง พาเลทไม้มือสองทุกตัวของบริษัท ผ่านการ อบความร้อน (Heat Treatment) พร้อมประทับตรา IPPC ตามมาตรฐาน ISPM No.15

รูปภาพเพิ่มเติม