ติดต่อเรา (+66) 2-707-3050 | office@myboxgroup.com

Slide background Image layer Image layer Image layer Image layer

WOODEN PALLET

- ได้มาตรฐานสากล ISPM No.15
- ผ่านกระบวนการ Heat treatment
- ออกใบรับรอง (Certificate) พร้อมประทับตรา IPPC
- ได้รับใบอนุญาติจาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Slide background

QUALITY CONTROL

เราใส่ใจและให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตในทุกๆขั้นตอน โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

Slide background

PRODUCTION

เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยกำลังการผลิตพาเลทไม้ กว่า 50,000 ตัวต่อเดือน